lunes, 8 de junio de 2009

Monte de Bellós: Grupos II e III
No estudo de Goberna, Novoa e Albó xa se fala destes dous pequenos grupos. Fan referencia a súa situación respeto da Pena da Moura dicindo do grupo II: "este grupo situado a 300 metros al Oeste del anterior lo componen dos figuras en una superficie a ras de suelo" pero non engaden calco das figuras.

Estas figuras non teñen a espectacularidade dos grandes paneis, a mais grande só alcanza os 25 cm de diámetro, sem embargo é necesario ter localizados estes pequenos gravados por dúas razóns: a necesidade de protexélos de posibles erros humáns (como é o caso do petroglifo desaparecido de Chaos) e a posibilidade de que, se nun futuro se chega a saber cal era o significado ou a función dos petroglifos, necesitaremos ter todas as pezas do rompecabezas para poder velo puzzle coa maior claridade posible.


Detalle dos grupos II e III.
Monte de Bellós.
Bellós.
Parroquia de San Fiz de Amarante.
Antas de Ulla.

No hay comentarios: