miércoles, 29 de julio de 2009

San Salvador de Balboa: as inscricións

No interior de Balboa poden verse dúas inscricións, unha corresponde a data na que a igrexa foi consagrada e a segunda a firma do mestre canteiro.
A inscrición da data está situada nun sillar a carón da porta (foto 1) e sobre ela tamén existen distintas lecturas dependendo do autor igual que ocurre coa intrepetación do capitel esquerdo.
Para Vázquez Saco di: + ERA MCLXXXV IDIB(vs) DE(cem)BR(is), e dicir, "Era 1.185 en las Idus de Diciembre" que equivale o 13 de decembro do ano 1.147 segundo o noso calendario, e segundo este autor, a data faría referencia a construcción da igrexa.
Jaime Delgado ten en conta que enrriba das letras M, C e L, existen pequenas A (aprecianse na fotografía 2 como se fose un acento ^) e revisa as últimas letras (foto 3), polo que para el a lectura sería: + ERA M(^)C(^)L(^)XXXV VIIII K DCBR, esto sería "Era 1185, nueve días antes de las Kalendas de Diciembre" que equivale ó 23 de novembro de 1147. Delgado engade que esta data tan concreta fai referencia a consagración da igrexa posto que nas inscricións de datas de construción so se fai referencia o ano, ademais alega que que o 23 de novembro de 1147 foi domingo, día apto para a consagración.

A outra inscrición está situada preto do arco triunfal e nela pódese ler (h)OC O(pus) PELAGIO FE(cit), o que se lería "Esta obra Pelagio hizo", deixando así o mestre Pelagio datada e firmada a súa obra.


Detalles das inscricións.
San Salvador de Balboa.
Vilance.
Monterroso.

Atravesa o espello cara A Outra Ulloa

No hay comentarios: